Taxe Vamale Polonia

Dacă aveți în plan să transportați bunuri în Polonia, trebuie să știți exact ce taxe vamale aveți de plătit.

Taxele și impozitele pentru import sunt obligatorii atunci când importăm marfă în Polonia, din orice stat aflat în afara spațiului UE, indiferent că suntem persoane fizice sau juridice.

Astfel, procedura presupune întocmirea unei declarații vamale împreună cu prezentarea documentelor de însoțire care sunt necesare, împeună cu plata taxelor vamale și a impozitelor datorate la importul de bunuri.

Taxe vamale Polonia – taxele și impozitele se calculează însumând valoarea bunurilor importate și costul transportului și al asigurării. Acestea trebuie plătite în termen de 10 zile de la acceptarea declarației vamale de către autoritatea vamală.

Rate taxe vamale Polonia

Ratele taxelor vamale aplicate mărfurilor importate în Polonia variază în genere între 0% (aplicate cărților spre exemplu) și 17% (aplicate mărfurilor din industria vestimentară). Produsele electronice, cum ar fi laptopurile, tabletele, telefoanele mobile sau camerele digitale sunt scutite de taxe vamale.

Trebuie să ținem cont și de faptul că anumite bunuri pot fi supuse unor taxe suplimentare în funcție de țara în care s-au fabricat acestea. Spre exemplu, bicicletele fabricate în China sunt supuse taxei suplimentare (antidumping) de 48,5%.

Ratele TVA

Ratele standard de TVA pentru importul bunurilor în Polonia au o valoare de 23%. Taxa pe valoarea adăugată se calculează la valoarea mărfurilor, la care adăugăm costurile de transport internațional și de asigurare, plus orice taxă de transport datorată.

Contribuabilul obligat să plătească TVA în cazul importului este persoana fizică, juridică sau unitatea organizațională fără personalitate juridică ce are obligația de a plăti taxele, inclusiv în cazul în care, conform reglementărilor vamele, bunurile importate sunt scutite de taxe sau dacă taxele au fost suspendate în totalitate sau parțial.

Mai mult, obligația de plată a taxelor revine unui contribuabil care are dreptul de a utiliza regimul vamal ce acoperă perfecționarea activă, importul sezonier sau transformarea sub control vamal, precum și persoanelor ce le-au fost transferate drepturile și obligațiile legate de aceste regimuri, în temeiul unor specificații diferite.

În situația în care contribuabilii ce au obligația de a plăti taxele vamale au desemnat un reprezentant fiscal, acesta devine contribuabil pentru TVA la importul de bunuri ce intră în sfera de aplicare a autorizației reprezentantului.

Vrei proceduri simplificate? Te supui unor cerințe intransigente  

Pentru a utiliza procedura simplificată care permite decontara fără numerar a TVA la importul de mărfuri, este necesar să se obțină autorizația corespunzătoare de la autoritățile vamale. Cu toate acestea, obținerea unui astfel de permis este supusă unei serii de cerințe stricte, inclusiv un audit pozitiv realizat de camera vamală pentru locația importatorului sau a exportatorului.

Astfel de permise sunt acordate importatorilor sau exportatorilor care sunt recunoscuți de autoritățile vamale datorită amplorii operațiunilor vamale pe care le efectuează.

Spre exemplu, un transportator care dorește să utilizeze această procedură trebuie să treacă printr-o perioadă de referință în care importurile sau exporturile de mărfuri pot fi analizate de către autoritățile vamale.

Legea prevede, de asemenea, posibilitatea de a utiliza această procedură atunci când mărfurile importate sunt incluse în procedura simplificată de către o altă entitate decât transportatorul, iar cealaltă entitate a fost desemnată de către transportator ca reprezentant indirect al acestuia, în sensul reglementărilor vamale.

Taxe Vamale Polonia

Sfaturi practice taxe vamale Polonia:

Pentru importurile de marfă în Polonia, există praguri minime, scutite de taxe și TVA. În plus, taxele vamale nu se percep dacă valoarea mărfurilor fără costurile de transport și asigurare, nu este mai mare decât 150 de euro. TVA-ul este exclus dacă valoarea mărfurilor, fără costurile de transport și asigurare nu depășește 22 de euro.

Mai mult, transportatorii vor fi scutiți de taxe și TVA dacă suma taxelor și a TVA-ului de plătit nu depășesc 10 euro.

Cei care transportă tutun sau alcool, sunt obligați să plătească accizele aferente și taxe vamale suplimentare pot fi percepute pentru a acoperi cheltuielile generate de orice examinări sau teste pentru anumite tipuri de marfă importată.

Vrei să afli cum îți putem facilita plata taxelor de drum în Polonia? Cu soluția oferită de CargoTrack, procedurile tale se simplifică!

5/5 - (21 votes)
Vlad
Vlad
Vlad

Would you like to share your thoughts?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *