Din 21 mai 2024 legislația privind licența de transport 2,5 – 3,5 tone intră în vigoare.
 

Transporturile rutiere de marfă și cabotaj transfrontaliere, în România și țările europene, realizate cu vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone până în 3,5 tone după 21 mai 2024 vor circula ilegal fără o licență de transport validă eliberată de ARR.

Cum obții licența de transport 3,5 tone
Cum obții licența de transport 3,5 tone

Ceea ce pentru multe companii de transport  a fost de mult timp la ordinea zilei desfășurarea activității fără o licență de transport, conform noilor modificări aduse Pachetului de Mobilitate, va fi de domeniul trecutului. 

În acest articol îți  răspundem la toate întrebările privind obținerea licenței de transport, actele necesare și restul informațiilor de care ai nevoie. 

Ce este licența de transport?

Începând cu 21.05.2022, întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost în trafic național/internațional cu vehicule sau combinatii de vehicule a caror masă maximă autorizată depașește 2,5 tone până în 3,5 tone (inclusiv) trebuie să dețină copie conformă.

Unde se aplică licența de transport?

Această licență se aplică atât la transportul național cât și la cel internațional, pe tot teritoriul țărilor din UE.

Cum obții licența de transport 3,5 tone

Cerințele care trebuie îndeplinite pentru obținerea licenței de transport

Pentru a putea obține formularul trebuie sa îndepliniți câteva condiții:

 • Să dețineți sediu social în România
 • Să dețineți minim un autovehicul înmatriculat în România.
 • Compania să dețină o persoană calificată drept manager în transporturi, cu certificat profesional valabil, care să îndeplinească și cerința de „bună reputație”.
 • Managerul de transport nu a fost condamnat la închisoare sau sancționat în alt mod pentru comiterea de fapte grave, național sau internațional (asta înseamnă de fapt „buna reputație”).
 • Licența UE va fi acordată numai firmelor de transport solvabile, care pot dovedi că dețin un anumit capital propriu. Baza de calcul este dată de numărul de vehicule disponibile, capitalul necesar fiind după cum urmează :

  – 9000 € pentru primul vehicul utilizat;

  – 5000 € pentru fiecare alt vehicul cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone;

  – 900 € pentru fiecare alt vehicul cu masa totală maximă autorizată peste 2,5 tone și sub 3,5 tone.

Situația în care NU puteți obține licența de transport

În cazul în care compania dumneavoastră nu are o persoană calificată, cu certificat profesional valabil drept manager de transport și care să îndeplinească cerința de “bună reputație”, NU puteți obține o licență de  transport.

Cum obții licența de transport 3,5 tone
Cum obții licența de transport 3,5 tone

De către cine este eliberată licența de transport și cât este valabilă?

Licența de transport se acordă de Autoritatea Rutieră Română și are o valabilitate de 10 ani, copia conformă având valabilitatea de 1 an. Este necesară și se eliberează  pentru fiecare vehicul. 

Ce acte sunt necesare pentru obținerea licenței de transport?

 • Carte identitate administrator;
 • Certificat inregistrare firma;
 • Document care atesta existenta unui punctul de lucru al companiei, în cazul în care adresa punctului de lucru diferă de cel al sediului social;
 • Carte identitate Manager de Transport;
 • Certificatul de atestare profesională al managerului de transport;
 • Contractul de muncă sau de colaborare al managerului de transport. Nu este necesar dacă managerul de transport are calitatea de administrator sau acționar al companiei;
 • Actul constitutiv al companiei- scanat integral;
 • Certificat Constatator- nu mai vechi de 30 de zile. Se poate obține online;
 • Cazier judiciar al managerului de transport;
 • Cazier judiciar al întreprinderii. serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie Județene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice;
 • Taloanele mașinilor;
 • Certificat de înmatriculare al mașinilor;
 • Ultimul bilant;
 • Autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent- În cazul persoanelor fizice autorizate sau a asociațiilor familiale;
 • Document doveditor privind deţinerea sediului real și stabil unde întreprinderea își păstrează documentele prevăzute la art.13 lit.a)din O.G. nr.27/2011 – Contract de comodat, contract de închiriere, contract de vanzare-cumparare al imobilului unde compania are sediul real și stabil unde întreprinderea își păstrează documentele;
 • Dovada recunoașterii certificatului de competență profesională a managerului de transport în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.
 
––––––––––––––––-

Ai nevoie de ajutor cu obținerea licenței tale de transport?

Contactează-ne și te ajutăm cu toate informațiile necesare gratuit+40 756 145 385
––––––––––––––––-

 

Unde se depun documentele în vederea obținerii licenței de transport? 

Pentru obţinerea licenţei şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul în care întreprinderea își are sediul. 

După obținerea licenței de transport, solicitările împreună cu documentele aferente eliberării unor noi copii conforme se pot depune și prin servicii poștale cu confirmare de primire sau on-line cu semnătură electronică pe site-ul Autorității Rutiere Române –A.R.R. 

Care sunt costurile de obținere a licenței de transport?

 1. Eliberarea  licenței de transport, valabilă 10 ani, se plătește în contul ARR: 706 Ron;
 2. Eliberarea copiei conforme, valabilă 1 an, care se plătește în contul ARR: 260 Ron/vehicul;
 3. Taxa de consultanță (cheie de conectare) care se plătește in contul ARR: 41 Ron.

Care sunt excepțiile de la aplicarea prevederilor?

 Pentru transportul rutier de mărfuri contra cost în trafic național:

 • transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
 • transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
 • transporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;
 • transportul de mărfuri în regim de taxi;
 • transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale;
 • transporturi funerare;
 • deplasări efectuate cu vehicule istorice;
 • transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenţă;
 • transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi structurile responsabile cu menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
 • transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
 • transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătăţirea tehnologică;
 • transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
 • transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere deţinute de acestea, indiferent de capacitate;
 • transporturi necomerciale de lapte şi stupi de albine.

Pentru transport rutier de mărfuri contra cost în trafic internațional:

 • transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
 • transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt în pană
 • transporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;
 • transporturi de mărfuri cu autovehicule, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:
 • mărfurile transportate aparțin întreprinderii sau au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de întreprinderea respectivă;
 • deplasarea are drept scop transportarea mărfurilor din sau către întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii;
 • autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de către întreprindere sau pus la dispoziția acesteia în temeiul unei obligații contractuale;
 • vehiculele care transportă mărfurile sunt în proprietatea întreprinderii sau au fost cumpărate în rate sau închiriate de aceasta, cu condiția ca, în ultimul caz, să îndeplinească condițiile prevăzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
 • transportul nu constituie decât o activitate auxiliară ansamblului de activități desfășurate de întreprindere;
 • transporturi de medicamente, aparate și echipamente medicale, precum și ale altor articole necesare în cazul situațiilor de urgență, în special în cazul catastrofelor naturale.

Este necesară obținerea unei alte licențe de transport de către un operator de transport care o deține în prezent?

Nu. Este necesar să obțină câte o copie conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul sau combinație de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 – 3,5 tone cu care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost.

Obținerea unei licențe de transport poate fi dificilă pentru dumneavoastră, dacă nu este urmată o procedura corectă de întocmire și depunere a documentației.

În acest sens poți cere ajutorul echipei CargoTrack care va informeaza, consilieza si depune acest dosar pentru dumneavoastra la autoritatile competente. 

Ce zici dacă noi te-am ajuta cu aceste licențe de transport?

Trebuie să faci doar 1 singur lucru – ne trimiți documentele necesare iar apoi lasă în seama echipei CargoTrack întregul proces:

 • Noi realizăm dosarul pentru ARR;
 • Noi depunem documentele pentru ARR;
 • Te informăm imediat despre toate aspectele legislative privind licența;
 • Îți trimitem imediat Licența de transport.


Nu îți face griji, vei primi Consultanță GRATUITĂ la fiecare pas din partea specialiștilor noștri, tocmai pentru a face acest proces cât mai prietenos pentru tine!

Doar asigură-te că ne trimiți toate documentele necesare deoarece termenul de eliberare al acestor este conform autorităților locale, de 15 zile după depunere.

4.9/5 - (25 votes)
Vlad
Vlad
Vlad

Would you like to share your thoughts?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *