Prin HG 153/2024 Guvernul Romaniei acorda un ajutor de stat pentru anumite categorii de transportatori.

Valoarea ajutorului este de 13 bani pe litrul de combustibil si se acorda trimestrial, pentru combustibilul consumat in perioada 24.01.2024 – 31.12.2024.

Categorii de transportatori

 1. Transport rutier de marfuri in scopul activitatii firmei sau contra cost, cu autovehicule individuale sau ansambluri de autovehicule articulate si cu o masa bruta máxima de cel putin 7.5 tone;
 2. Transport rutier de persoane regulat sau ocazional, cu exceptia transportului public de persoane, cu un autovehicul din categoría M2 sau M3.

Autoritatea competenta pentru administrarea si acordarea ajutorului este AUTORITATEA RUTIERA ROMANA (ARR). Banii se obtin prin depunerea unei cereri (format prevazut in HG153/2024) impreuna cu o serie de documente justificative la ARR, in termen de 30 de zile calendaristice de la inchiderea trimestrului. Solutionarea cererilor se face in termen de 30 de zile LUCRATOARE de la data depunerii cererii.

ATENTIE: pentru perioada 01 octombrie-15 noiembrie, cererea se depune intre 15 si 30 noiembrie!

Criterii de eligibilitate

Hotarea de Guvern prevede a lista destul de lunga de criterii de eligibilitate:

 • Sa detina licenta comunitara eliberata in Romania;
 • Sa nu fie declarati inactivi de catre ANAF;
 • Sa nu beneficieze de alte compensatii similare;
 • Alimenteaza autovehiculele eligibile de la statii de distribuiré de combustibili autorizati conform legii;
 • Nu sunt in dificultate;
 • Nu sunt in procedura de executare silita;

Documente necesare

Cererea de acordare a grantului trebuie sa fie insotita de o serie de documente:

 • Copie a contractelor incheiate cu statia de distributie carburant – daca este cazul
 • Copie de pe dovada detinerii dispensorului electronic  daca este cazul
 • In cazul alimentarii de la o statie de distributie “en detail”, un borderou centralizator cu toate alimentarile, completat in baza informatiilor din facturile de achizitie.
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu a beneficiat de alte ajutoare similare
 • Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
 • Factura insotita de anexe. Factura in sine nu poate constitui justificare pentru acordarea ajutorului. Trebuie sa fie insotita de anexe care sa cuprinda statia de alimentare, data alimentarii, numarul de inmatriculare al vehiculului alimentat, numarul cardului sau al inelului emitator/receptor dupa caz, cantitatea de combustibil alimentata, numarul de kilometri inregistrati la bordul autoveculului la data alimentarii.

In cazul in care, ulterior depunerii cererii si a anexelor, se constatata nereguli, operatorul economic va primi o decizie cu motivele respingerii. In termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, operatorul poate depune o cerere rectificativa daca a indepartat motivele respingerii (poate fi corectia sumei solicitate, depunerea de anexe suplimentare prin care dovedeste starea de fapt, etc).

ATENTIE:

Ajutorul acordat va fi controlat ulterior. Hotararea prevede o perioada obligatorie de arhivare de 10 ani pentru toate documéntele justificative aferente ajutorului.

5/5 - (2 votes)
Cristina Leu
Consultant Fiscal și Expert Contabil <br> +40741136515 <br> cristina.leu@consulttaxes.com
Cristina Leu
cristina